Club Informatie

 

 

 

 

De gezelligste trialclub van Nederland

Club informatie

SimonKoote

Erelid: Medeoprichter Simon Koote

Onze Club:

Onze vereniging telt op dit moment ruim honderd leden en wij organiseren tussen september en juli bijna elke maand een clubwedstrijd. Een paar keer per jaar zijn er gezellige evenementen zoals de Oliebollentrial in januari, de Snerttrial in februari en als seizoensafsluiting een Funtrial met BBQ waarbij ook de prijsuitreiking van de clubcompetitie plaats vindt.

Ook organiseren wij elk jaar een NK Jeugd en een NK Classics (klassieke motoren).

Ons Club terrein:

 • Dit is gelegen aan de Paramariboweg te Apeldoorn, industrieterrein “De Kayersmolen”)
 • Kijk hier voor een kort filmpje dat op ons terrein is opgenomen
 • Trainingstijden: “veelgestelde vragen“.
 • Route beschrijving klik hier

Bestuur:

Ons bestuur bestaat uit 3 personen, de voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Verder proberen we met alle leden onze vereniging te maken tot een gezellige en sportieve club. Je kunt het bestuur bereiken door een een bericht te sturen naar bestuur@tcapeldoorn.nl

PR-commissie:

Het bestuur wordt ondersteund door een PR-commissie, deze is te bereiken via prcommissie@tcapeldoorn.nl 
Deze is verantwoordelijk voor de website, FB-pagina en Instagramaccount. 

Secretariaat: Amerikaweg 12, 7361 EA Beekbergen

Bankrekening: NL80 INGB 0004910854 t.n.v. Trial Club Apeldoorn 

Diversen:

 • Aangesloten bij de KNMV onder nummer 0558
 • KVK: te Apeldoorn onder nummer V40103481

Lidmaatschap:

 • Opzegging van het lidmaatschap dient u voor 1 december van het lopende jaar per mail te melden aan het bestuur of via een brief gericht aan het secretariaat (adres zie elders op deze pagina).
 • Bij inschrijving na 1 juli is men slechts de helft van de contributie verschuldigd
 • U kunt via dit formulier direct lid worden

Contributie:
Op de algemene ledenvergadering is de contributie voor het lopende jaar vastgesteld, onderstaand vindt u de aangepaste tarieven. Betaling via automatische incasso na invullen/ondertekenen en opsturen van deze SEPA-machtiging particulieren.

 • Eerste lid € 35,–
 • Gezinslid € 25,–
 • Donateur € 15,–
 • Fietstrialist € 25,–

Wordt dus lid van de gezelligste maar ook goedkoopste Trial club van Nederland.

Wil je toch per keer betalen als je sporadisch een keer komt rijden schrijf dan € 5 p/p over op NL80 INGB 0004910854 t.n.v. Trialclub Apeldoorn onder vermelding van jouw naam en de datum waarop je komt of bent wezen rijden. Alleen op deze manier blijft het gezellig maar bovenal sportief naar de betalende leden van onze club!!

Licenties:

 • Voor motorrijdende leden is een Basis Sport- of Startlicentie verplicht omdat je dan voor PO en WA bent verzekerd tijdens trainingen en club/regio wedstrijden (direct aanvragen via deze link)
 • Met een KNMV Basis Sportlicentie kun je trainen, club en regio wedstrijden rijden en deelnemen aan het NKJeugd (t/m 18 jaar).
 • Met een Startlicentie kunt je uiteraard hetzelfde als met een Basis Sportlicentie, echter hiermee kun je ook mee doen met het Open Nederlands Kampioenschap (vanaf 18 jaar).