Baan weer open voor rijders t/m 18 jaar!

Mits onderstaande regels gevolgd worden mogen we na overleg met de gemeente Apeldoorn en de KNMV weer open voor rijders t/m 18 jaar.
We gaan beperkt open, alleen op zondagmiddag en er zal dan altijd een toezichthouder aanwezig zijn, die tevens aanspreekpunt is t.b.v. controlerende instanties.
Trainen/rijden kan alleen NA aanmelding bij en goedkeuring van het bestuur!