Nieuwe clubtrialdata herfst/winter

Er zijn deze herfst/winter alvast weer drie clubwedstrijden gepland! En wel op zondag 12 december, zondag 16 januari (oliebollentrial) en zondag 13 februari (snerttrial). De starttijd is 13.00 uur. Zoals gebruikelijk zal er rond 11.00 uur gestart worden met het uitzetten. Hulp is welkom!
Op 13 februari zal tevens de Algemene Ledenvergadering van 2022 plaats vinden. Meer informatie daarover volgt later.

De data staan ook op de vernieuwde trialkalenderpagina. Er zijn op dit moment nog niet veel data bekend voor 2022. Zodra deze bekend zijn zullen ze hier op de website geplaatst worden.