Club Informatie

SimonKoote

 

Erelid: Simon Koote

 

 

Onze Club:

Onze vereniging telt op dit moment ruim honderd leden en wij organiseren tussen september en juli bijna elke maand een clubwedstrijd. Een paar keer per jaar zijn er gezellige evenementen zoals de Oliebollentrial in januari, de Snerttrial in februari en als seizoensafsluiting een Funtrial met BBQ waarbij ook de prijsuitreiking van de clubcompetitie plaats vindt.

Ook organiseren wij elk jaar een NK Jeugd en een NK Classics (klassieke motoren) en een Regiowedstrijd waar wordt gestreden voor het kampioenschap voor de regio Noord-Oost.

 

Ons Club terrein:

 • Dit is gelegen aan de Paramariboweg te Apeldoorn, industrieterrein “De Kayersmolen”)
 • Kijk hier voor een kort filmpje dat op ons terrein is opgenomen
 • Trainingstijden: Zaterdag 13:00 – 16:00 uur; Zondag 13:00 – 16:00 uur; Woensdag 16.00 tot 18.00
 • Route beschrijving klik hier

 

Bestuur:

Stuur ons een bericht.

Commissies:

Redactie:

 

Secretariaat: Amerikaweg 12, 7361 EA Beekbergen

 

Bankrekening: NL80 INGB 0004910854 t.n.v. TrialClub Apeldoorn 

 

Oplage NonStopper:

 • PDF per e-mail (De Non-Stopper)
 • Uitgave: 8x per jaar
 • Advertenties: 13×9 cm €50,00 / 6×9 cm €25,00 / 6×4 cm €12,50
 • Banner op de website: € 50,- (i.c.m. advertentie in de NonStopper 50% korting op de banner)

 

Diversen:

 • Aangesloten bij de KNMV onder nummer 0558
 • KVK: te Apeldoorn onder nummer V40103481

 

Lidmaatschap:

 • Opzegging van het lidmaatschap dient u voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk te melden aan het bestuur of via een brief gericht aan het secretariaat (adres zie elders op deze pagina).
 • Bij inschrijving na 1 juli is men slechts de helft van de contributie verschuldigd
 • U kunt via dit formulier direct lid worden

 

Contributie:
Op de algemene ledenvergadering is de contributie voor het lopende jaar vastgesteld, onderstaand vindt u de aangepaste tarieven. Betaling via automatische incasso na invullen/ondertekenen en opsturen van deze SEPA-machtiging particulieren.

 • Eerste lid € 35,–
 • Gezinslid € 25,–
 • Donateur € 15,–
 • Fietstrialist € 25,–

Wordt dus lid van de gezelligste maar ook goedkoopste Trial club van Nederland.

Wil je toch per keer betalen als je sporadisch een keer komt rijden schrijf dan € 5 p/p over op NL80 INGB 0004910854 t.n.v. Trialclub Apeldoorn onder vermelding van jouw naam en de datum waarop je komt of bent wezen rijden. Alleen op deze manier blijft het gezellig maar bovenal sportief naar de betalende leden van onze club!!

Licenties:

 • Voor motorrijdende leden is een Basis Sport- of Startlicentie verplicht omdat je dan voor PO en WA bent verzekerd tijdens trainingen en club/regio wedstrijden (direct aanvragen via deze link)
 • Met een KNMV Basis Sportlicentie kun je trainen, club en regio wedstrijden rijden en deelnemen aan het NKJeugd (t/m 18 jaar).
 • Met een Startlicentie kunt je uiteraard hetzelfde als met een Basis Sportlicentie, echter hiermee kunt je ook mee doen met het Open Nederlands Kampioenschap (vanaf 18 jaar). De kosten variëren afhankelijk van de klasse en of je internationaal wilt rijden, tevens dien je lid te worden van de KNMV, kijk hier voor meer info.
 • Aanvragen van deze licentie gaat via de KNMV, klik op deze link voor meer informatie over de Basis Sportlicentie of over andere KNMV licentievormen
 • Wil je meedoen aan (O)NK wedstrijden dan heb je ook een door de KNMV goedgekeurde helm nodig, kijk hier voor meer informatie betreffende veiligheid en de actuele lijst van goedgekeurde helmen.
 • Kijk op deze website voor alle relevante informatie op het gebied van de ONK en NK Jeugd wedstrijden zoals de Reglementen, de Kalender, Uitslagen, locaties van organiserende clubs e.d.