Algemene Ledenvergadering

Op vrijdagavond 4 maart 2016 houdt TCA haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Wij roepen jullie op om hier vooral naar toe te komen omdat we naast de gangbare punten een aantal belangrijke zaken op de agenda hebben staan zoals een Bestuursverkiezing en het Beleidsplan 2016. Graag even een bericht naar het Bestuur voor af/aanmelding.

 • Heb je interesse voor een functie in het bestuur dan kun jij je uiterlijk opgeven voor 27 februari middels een bericht aan het Bestuur
 • Ben je geïnteresseerd in een functie binnen een commissie kom dan ook want op deze avond zal er gesproken worden over de inhoud van de commissies en kun je eventueel direct aanhaken om mede vorm te geven aan TCA 2.0

 

Om iedereen te kunnen verwelkomen wijken wij uit naar de kantine van Berendsen Textielservice in Apeldoorn

Locatie:
Wasserij
Nagelpoelweg 36
055 599 5200

 

Aanvang: 20:00 uur

 

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen vorige ledenvergaderingalv
 3. Jaarverslag en begroting penningmeester
  1. Verslag kascontrolecommissie
  2. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie en reserve
 4. Jaarverslag bestuur
 5. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en niet herkiesbaar
   1. Reinder Bielleman (Voorzitter)
   2. Henk Thomas (Bestuurslid
   3. Kandidaten voor deze functies kunnen zich uiterlijk voor 27 februari aanmelden
 6. Pauze
 7. Beleidsplan 2016
  1. opzetten en inhoud geven aan commissies
 8. Evenementen 2016
  1. Classic     30 april
  2. Regio       18 juni
  3. BBQ trial  2 juli
  4. Clubtrials (29 mei?)
  5. NK Zijspan 20 maart
  6. NK Jeugd Kampioenstrial 22+23 oktober
  7. Werkdag/ophalen en plaatsen bomen (voor NK Jeugd)
  8. Trainingsdag “Non-Stop” voor rijders en controleurs (voor NK Jeugd)
  9. Demo Team – Orderbos 5 + 7 mei
 9. Lid van verdienste
 10. Rondvraag
 11. Sluiting