Ingelaste ALV

Beste leden,

Door omstandigheden zijn er wat wijzigingen opgetreden in de samenstelling van het bestuur van Trial Club Apeldoorn.

Onze ad-interim voorzitter Roel Steentjes heeft enkele weken geleden plotseling zijn functie neergelegd en ook een net nieuw aangetreden bestuurslid Jan-Willem Teerds heeft besloten om hetzelfde te doen.

Dit is allemaal erg vervelend en te betreuren maar wij begrijpen de beweegredenen van betrokkenen.

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat tijdens de laatste ALV een drietal aspirant bestuursleden waren toegetreden, één van deze aspirant bestuursleden, te weten John van Oorschot, is bereid gevonden om de taak van voorzitter over te nemen. John bekleed nu de rol ad-interim voorzitter als aspirant bestuurslid.

Op dit moment zitten we dus met een aspirant ad-interim voorzitter en twee aspirant bestuursleden. Om zo spoedig mogelijk tot een formeel (dagelijks) bestuur te komen van 5 leden, willen wij op korte termijn een tussentijdse ALV beleggen om jullie als leden te vragen om in te stemmen met de benoeming van 2 leden en/of om je zelf aan te melden voor één van deze functies.

De ALV staat gepland op 8 september 2016 om 20:00 uur in de kantine van de club aan de Paramariboweg in Apeldoorn.

Wij hopen op jullie aanwezigheid.