->16 maart a.s. Algemene Leden Vergadering <-

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

16 maart 2018 om 20:00

Locatie:
Wijkcentrum De Stolp (Zaal 7)
Violierenplein 101
7329 DR Apeldoorn

Mocht je niet kunnen komen, afmelden wordt op prijs gesteld

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen vorige ledenvergadering
 3. Jaarverslag en begroting penningmeester
  1. Verslag kascontrolecommissie
  2. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie en reserve
 4. Jaarverslag bestuur, nieuwe bestuursleden
 5. Commissie mededelingen
 6. Pauze
 7. Evenementen 2018
  1. NK jeugd en ONK
  2. Classic
  3. Regio
  4. BBQ trial
  5. Clubtrials
 8. Werkdag
 9. Trainingsdag
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

25 maart NK Jeugd (+ ONK Sport A/B)

ONK/NK Jeugd

De tweede wedstrijd op de ONK/NKJ kalender is een mini combi wedstrijd, d.w.z. een reguliere NK Jeugd zoals we die in Apeldoorn al jaren organiseren maar wij verwelkomen dit jaar voor het eerst ook de ONK Sportklasse A+B die tijdens deze voor hen extra ONK wedstrijd hun eigen spoor (kleur-Blauw/Wit) rijden.

Controleurs en knippers gezocht voor 

Voor deze combinatiewedstrijd NK Jeugd en ONK Sportklasse A en B op zondag 25 maart zoeken we nog controleurs en knippers. Graag aanmelden bij Marcel

Aanvullend Reglement

Voor alle informatie betreffende de wedstrijd lees hier het Aanvullend Reglement.

Graaf en Werkdag

Afgelopen weekend zijn we met een man of 10 bezig geweest om de baan een onderhoudsbeurt te geven, maar ook om wat elementen toe te voegen en wat ruimte te scheppen.
Zo is er bv een stenen wal gemaakt onder toeziend oog van de oud voorzitter, hierop kan iedere trialist wel een uitdaging vinden. Door het verplaatsen van grote stenen die elders op de baan lagen en ze in het grotere geheel van de stenen wal op te nemen is er ruimte ontstaan op andere plaatsen, dit biedt meer overzicht en een rustiger geheel.
 • De parkeerplaats is weer volledig bruikbaar, de boomstammen die er lagen zijn gebruikt om de sloot beter af te schermen.
 • Een aantal obstakels is weer vrijgemaakt van zand en plantgroei en een aantal is gerepareerd.
 • Paden zijn vrijgemaakt van takken en andere zaken die de weg versperden.
 • Het hek staat volledig en schermt het hele terrein nu af.
 • De terrasoverkapping is gelast en hersteld en containers zijn opgeruimd en ontdaan van onbruikbare zaken.
Ik denk dat we met zijn allen veel werk hebben verzet, de één wat meer dan de ander, de één in denkwerk en de ander fysiek, maar allemaal met veel plezier!
Aan iedereen dank hiervoor, waar zouden we zijn zonder deze vrijwillige arbeid!
Werkdag2018-01
Werkdag2018-02
Werkdag2018-06
Werkdag2018-03
Werkdag2018-04
Werkdag2018-05

Uitreiking Sportpenning 2017

De Sportraad Apeldoorn huldigt elk jaar in samenwerking met de Gemeente Apeldoorn haar sporters door middel van de Sportverkiezingen en uitreiking Sportpenningen 2017.

Deze huldigingen vinden plaats op woensdag 14 februari 2018 in de Raadzaal van het Stadhuis. De sporthuldigingen worden gesplitst in twee delen. Aan het einde van de middag worden de jonge sporters tot 16 jaar gehuldigd met een sportpenning.

s’ Avonds worden de sportpenningen uitgereikt aan de sporters vanaf 16 jaar en vindt de verkiezing van sportman, sportvrouw, sportploeg, sporter/sportploeg met een beperking en sporttalent 2017 plaats.

Van onze club is Kevin Barten voor het tweede jaar in successie gehuldigd, Kevin van harte gefeliciteerd!!

2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_001
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_003
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_004
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_005
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_007
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_010
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_011
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_012
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_013
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_014
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_015
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_016
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_017
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_046
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_047
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_048
2018-02-14 Uitreiking Sportpenning Apeldoorn_050

 

Voor alle foto’s van deze middag kijk op onze Facebook pagina of op deze website