Regionale Trial

Zelhem  februari  ’15

Beste  triallisten,

Zoals bekend hebben wij vorig jaar het initiatief genomen om te onderzoeken of de bestaande Regio-trialcompetitie Noord-Oost (nog)  levensvatbaarheid heeft. Gesprekken tussen de aangesloten trialclubs én een  enquete moest hierover  duidelijkheid verschaffen.

Tijdens de laatste Regio trial 2014 in Enschede, is besloten door te gaan met Regiocompetitie !

Gezien de vele positieve reacties op de enquete hebben we kunnen vaststellen dat er voldoende belangstelling is voor het voortzetten van Regio trialcompetitie. Wel is duidelijk geworden dat er enkele veranderingen wenselijk zijn. Jammer genoeg zijn we niet geheel zeker of de genomen besluiten ook voor de gewenste toename van deelnemers zal zorgen. De bekende vinger aan de pols blijft absoluut nodig. In elk geval was de stemming en de sfeer tijdens de gesprekken erg plezierig en positief !

Er is voor de volgende opzet gekozen.

  1. In 2015 zal een Regiotrial competitie worden georganiseerd die bestaat uit 5 wedstrijden, waarbij 1 schrap resultaat.
  2. Er wordt zowel op zaterdag als op zondag georganiseerd.
  3. Wedstrijdregels blijven conform het KNMV trialreglement.
  4. Er wordt een zgn. Open klasse ingevoerd.
  5. Er wordt een Regio- Club kampioenschap ingevoerd. Regels hiervoor zijn opgesteld.
  6. Inschrijfgeld is € 5,= per wedstrijd. Hiervan wordt € 1,= afgedragen t.b.v. aankoop van bekers  voor de prijsuitreiking. Deze prijsuitreiking is aansluitend aan de laatste wedstrijd in Sleen.
  7. Uitslagen, tussenstanden en andere relevante informatie worden via de trial site trialen.com gepubliceerd.
  8. Marcel Elshof blijft coördinator van de Regio competitie
  9. De aangesloten verenigingen gaan de Regio-wedstrijden actief promoten.
  10. De clubs MCA – Arnhem en Trialclub “de Rijnridders”- Wageningen zijn gevraagd zich aan te sluiten bij de trialcompetitie van de Regio-Noord Oost Nederland. SEV-Lochem heeft besloten te stoppen met de Regio competitie.

De plannen zijn duidelijk, het woord is nu aan de clubs én de deelnemers. Succes !

Regio Trial Noord-Oost
Zat.          7 maart Nunspeet 11.30 uur
Zat.              9 mei   Zelhem     13.00 uur
Zon.          6 sept. Apeldoorn 13.00 uur
Zon.            8 nov. Enschede 12.00 uur
Zat.           21 nov. Sleen 12.00 uur

Met vriendelijke groeten,

Dick Bulten