Graaf en Werkdag

Afgelopen weekend zijn we met een man of 10 bezig geweest om de baan een onderhoudsbeurt te geven, maar ook om wat elementen toe te voegen en wat ruimte te scheppen.
Zo is er bv een stenen wal gemaakt onder toeziend oog van de oud voorzitter, hierop kan iedere trialist wel een uitdaging vinden. Door het verplaatsen van grote stenen die elders op de baan lagen en ze in het grotere geheel van de stenen wal op te nemen is er ruimte ontstaan op andere plaatsen, dit biedt meer overzicht en een rustiger geheel.
  • De parkeerplaats is weer volledig bruikbaar, de boomstammen die er lagen zijn gebruikt om de sloot beter af te schermen.
  • Een aantal obstakels is weer vrijgemaakt van zand en plantgroei en een aantal is gerepareerd.
  • Paden zijn vrijgemaakt van takken en andere zaken die de weg versperden.
  • Het hek staat volledig en schermt het hele terrein nu af.
  • De terrasoverkapping is gelast en hersteld en containers zijn opgeruimd en ontdaan van onbruikbare zaken.
Ik denk dat we met zijn allen veel werk hebben verzet, de één wat meer dan de ander, de één in denkwerk en de ander fysiek, maar allemaal met veel plezier!
Aan iedereen dank hiervoor, waar zouden we zijn zonder deze vrijwillige arbeid!
[show_slider name=werkdag2018]